Bashkëpunimi ndërkombëtar i AKSP

Akademia e Kosovës për Siguri Publike është anëtare e asociacioneve të ndryshme evropiane dhe ndërkombëtare të trajnimit dhe arsimit në siguri publike dhe zbatimin e ligjit:

- Anëtare vëzhguese e Asociacionit të Kolegjeve Policore Evropiane – AKPE (AEPC)  https://www.aepc.net/ 


Kalendari i trajnimeve të AEPC-së për vitin 2017 - Kliko ketu 


- Anëtare e plotë e Asociacionit Ndërkombëtar të Akademive Policore (INTERPA) http://www.interpa.org/

- Drejtori i Përgjithshëm është anëtar i Asociacionit Ndërkombëtar të Drejtorëve të Standardeve dhe Trajnimit të Zbatimit të Ligjit – ANDSTZL (IADLEST) https://www.iadlest.org/

- Anëtare e Asociacionit Evropian të Kolegjeve të Shërbimit të Zjarrfikjes  http://www.efsca.org


Marrëveshje Bashkëpunimi:


- Kolegjin Universitar Policor të Finlandës http://www.polamk.fi/

- Akademinë e Estonisë të Shkencave të Sigurisë http: //www.sisekaitse.ee/


- Akademinë e Sigurisë së Shqipërisë http://www.asp.gov.al/

- Marrëveshje tripalëshe me Institutin e Trajnimit të Shërbimeve të Burgut dhe Sprovues http://www.rskk.fi/fi dhe Universitetin Laurea të Shkencave të Aplikuara https://www.laurea.fi/    
                             
- Institucionin Publik Shkolla e Lartë Profesionale “Akademia Policore” e Malit të Zi. http://www.policijskaakademija.me/


 - Fakultetin e Sigurisë në Shkup të Universitetit “St. Kliment Ohridski” në Manastir të Maqedonisë htpt//www.fb.uklo.edu.mk/ 

 

 

- Marrëveshja e punës mes  Akademisë së  Kosovës për Siguri Publike (AKSP) dhe Agjencisë së Bashkimit Evropian për Trajnim të Zbatimit të Ligjit (CEPOL) - Marrëveshja e Punës