Kontakti

Akademia e Kosovës për Siguri Publike

Gjergj Kastrioti Skënderbeu
Vushtrri, Kosovë

Tel:  028/ 59 00 70, Lok. 140

Divizioni për Marrëdhënie me Jashtë: +383 44 16 59 52

Zyrtarët për Media:  +383 44 38 39 97
Web: www.aksp-ks.net

E-mail: zip.aksp@rks-gov.net