U akademiji je počela desetodnedeljna obuka “škola osoblja i policijske komande”

08.04.2019

Vučitrn, 08 april 2019 – Danas 42 oficira i visokih službenika  iz agencija za javnu bezbednost na Kosovu  su započeli desetonedeljnu obuku škola osoblja i policijske komande.

Na ceremoniji otvaranja ove obuke učestvovali  su ; Rukovodioc Programa ICITAP-a  za Kosovo,g-đa  Kimberly Riffe, Generalni Direktor Kosovske Policije, g-din Rashit Qalaj, Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost,g-din  Ismail Smakiqi, Rukovodioci Odeljenja  iz KAJB-a i PK-a .g-đa Remzije Ibrahimi Nacionalni Savjetnik ICITAP-a  za KAJB. kao i službenici Ambasade Sjedinjenih Država i ICITAP-a, koji su se pobrinuli za napredak ove obuke.
Škola za Policijsko i Komandno Osoblje, koju održava "Centar za Javnu Bezbednost Univerziteta Northwestern", ove godine održava se  po šesti put  u  Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost. Do sada ovu  školu su pohađali i diplomirali  više od 200 policiskih službenika kao i sa drugih agencija za javnu  bezbednost.
Škola za Policijsko i Komandno Osoblje osim policijskih oficira iz Policije Kosova  pohađali su i završili i policijskih oficiri iz zemalja regiona;Crna Gora,Albanija,Severna Makedonija ,Bosna i Hercegovina i Hrvatska
Tokom ovoe obuke  učesnici će pratiti osam modula koji će pomoći oficirima i višim službenicima agencija za javnu bezbednost da se usavrše u njihovom radu kao i njihovim organizacijama kojima pripadaju; Lideršip,Raspodela resursa,Organizaciono ponašanje, Saobraćaj i etika, Budžet,Donošenje odluka,Menadžiranje projekta, Komunikacija i odnosi sa zajednicom.
U svom govoru rukovodioc programa ICITAP-a za Kosovo g-đa Kimberley Riffe,  je izrazila zadovoljstvo što ICITAP  ima mogućnost da podrži  akademiju i druge agencije za javnu bezbednost . Obraćajući se učesnicima škole osoblja i policijske komande, ona ih ohrabruje da budu aktivni tokom obuke kako bi imali koristi od ove obuke koristeći znanje stečeno za dobrobit svoje organizacije.

U nastavku je govorio Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednostg-din  Ismail Smakiqi, koji se zahvalio Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, ICITAP-u kao  i instruktoru iz Centra za Javnu Bezbednost  Univerziteta Northwestern g-din. Mike McGuigan.

Obraćajući se studentima direktor Smakiqi je dalje dodao:
"Škola za policijsko i komandno osoblje poznata kao obuka" SPSC "je najvažnija škola ili obuka za rukovodeće osoblje Kosovske policije i druge agencije za javnu bezbednost. To je nesumnjivo najvažnija specijalizovana i viša obuka koja se održava na Akademiji, svakako jedna od najvažnijih obuka u regionu u kome je i Kosovo njen deo. "


 "Tokom ovih deset nedelja školovanja ćete prisustvovati, imat ćete jedinstvenu priliku u svojoj karijeri da se pridružite hiljadama oficira Sjedinjenih Američkih Država i nekih drugih zemalja sveta koji pohađaju ovu obuku od instruktora" Centra za Javnu Bezbednost " Univerziteta Northwestern ".


Generalni direktor policije g. Rashit Qalaj izražava svoju zahvalnost i zahvalnost Policije Kosova za ICITAP i Univerzitet Northwestern za organizovanje ove obuke i zahvalio se KAJB-u na podršci koju je uvek pružala u ovoj važnoj aktivnosti.
U nastavku svog govora, direktor Qalaj je čestitao učesnicima obuke koji su odabrani  na osnovu  njihovih uspeha ohrabrujući ih i zahtevajuću da budu što aktivniji tokom obuke.


Direktor Qalaj je dodao da  “velika većina policijskih oficira koji su pohađali ovu obuku danas se nalaze na rukovodećim položajima u Policiji Kosova”    .