Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Stafi akademik


  Prof. Asoc. Dr. Bejtush Gashi


  Dr. sc. Besnik Fetahu


   Dr.sc. Vilard Bytyqi


   Mr.Sc. Ferid Azemi, Phd cand.

    

    Mr.Sc. Anita Zenuni, Phd cand.


     Mr. Sc. Florentina Braha Shala


      Dr.sc. Nexhat Jashari


      Mr.sc. Halil Asllani, PhD (c)


       

      Qëndro i lidhur